Quooker zuinigste kokendwaterboiler

Wat klinkt als pure luxe – altijd kokend water bij de hand – is in werkelijkheid een bijzonder zuinig idee. De Quooker boiler blijkt de meest duurzame investering voor in de keuken en wordt gewaardeerd met Energielabel A!

EUROPEES ENERGIELABEL KEUKENBOILERS

Vanaf september 2015 is een Europese regeling van kracht voor keukenboilers. In de categorie kleinere elektrische waterverhitters met voorraadvat voor in de keuken, zijn de Quooker COMBI en de Quooker COMBI+ de hoogst scorende keukenboilers met kokendwaterfuctie, en hebben daarom Energielabel A gekregen.

A-LABEL QUOOKER BOILERS

De Quooker COMBI reservoirs staan in het keukenkastje en leveren niet alleen kokend water van 100°C maar ook warm water van 50 tot 60°C. Het zijn de eerste ‘boilers’ ter wereld met hoog-vacuümisolatie en daardoor de zuinigste warmwatervoorziening voor uw keuken!

De COMBI wordt alleen op de koudwaterleiding aangesloten. Door het koude water te mengen met kokend water kan hij direct 15 liter warm water van 60°C leveren.

De COMBI+ is aangesloten op de koud- én de warmwaterleiding. Net als de ‘gewone’ COMBI rekent hij af met het lange wachten op warm water en de verspilling van drinkwater. Zodra de warm- waterleiding warm water levert, stopt de toevoer van kokend water en neemt de gewone warmwatervoorziening de warmwatertoevoer weer over. Op deze manier levert de COMBI+ naast kokend water ook onbeperkt warm water.

PRO-VAQ reservoirs leveren alleen kokend water. De EU heeft geen energielabel richtlijn opgesteld voor kokendwaterreservoirs. Deze reservoirs zijn echter net zo zuinig.

VEELGESTELDE VRAGEN

 • Waarom zijn energielabels in het leven geroepen?

  De EU landen zetten zich gezamenlijk in voor een toekomstgericht klimaatbeleid met als doel het verstrekken van veilige, duurzame, concurrerende en betaalbare energie. De 5 kernpunten van het beleid zijn:

  - Energiezekerheid, solidariteit en vertrouwen
  - Een volledig geïntegreerde Europese energiemarkt
  - Energie-efficiëntie bijdragen aan matiging van de vraag
  - Koolstofdioxide vrij maken van de economie
  - Onderzoek, innovatie en concurrentievermogen

  Om aan punt 3 te voldoen heeft de Europese Raad op 27 oktober 2005 de invoering van een verplicht en uitgebreid Europees energiebeleid goedgekeurd. Hiermee hoopt de Commissie een neerwaartse druk op de energieprijzen te zetten, de noodzaak om nieuwe kerncentrales te bouwen en het risico’s op black-outs te verminderen, de betrouwbaarheid van hernieuwbare energievoorziening te verbeteren en marktintegratie hiervan aan te moedigen.

 • Hoe worden de labels geleverd?

  De energielabels worden met het apparaat, als sticker, door Quooker meegeleverd. Is het energielabel zoekgeraakt, dan kan deze opgevraagd worden bij Quooker. Ook kan het label gedownload worden via www.quooker.com.

 • Hoe werken de energielabels?

  Het Europese energielabel is ontworpen om consumenten te voorzien van eenvoudig vergelijkbare en herkenbare informatie over huishoudelijke apparaten met betrekking tot energieverbruik, prestaties en andere essentiële karakteristieken.  Het label is eenvormig voor alle producten in een bepaalde categorie (bv magnetrons, vriezers, tv’s etc.). Consumenten kunnen zo gemakkelijk de karakteristieken vergelijken van de apparaten in een bepaalde categorie. Daarbij stimuleren de steeds scherper wordende label eisen fabrikanten om energie efficiëntere producten te produceren.

  De energie-efficiëntie wordt uitgedrukt in klassen die met een hoofdletter zijn aangegeven. Daarbij is klasse A de hoogste efficiëntie-klasse. Alle door de fabrikant geleverde gegevens op het label zijn gebaseerd op testnormen die voorgeschreven zijn in de Europese wetgeving.

 • Wat zijn de verordeningen die over de energie labels gaan?

  • Ecodesign eisen aan waterverwarmingstoestellen en opslagtanks
   DEGELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 814/2013 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2013
  • Energielabel waterverwarmingstoestellen
   GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 812/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 februari 2013
  • Energielabels op internet
   GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 518/2014 VAN DE COMMISSIE van 5 maart 2014

 • Hoe komt de label waardering van een apparaat tot stand?

  De EU heeft richtlijnen opgesteld die beschrijven welke producten in welke categorie vallen. Vervolgens wordt met het apparaat een praktijktest uitgevoerd en worden er berekeningen gedaan aan de hand van de apparaat specifieke gegevens. De resultaten van deze berekeningen en testen horen overeen te komen en geven in combinatie met de in de verordening voorgeschreven categorie indeling dan een label waardering aan.

 • Waarom voeren we ook het energielabel in Zwitserland en De Verenigde Arabische Emiraten?

  We zijn trots op onze A label indeling en willen consumenten in alle landen informeren over de energie efficiëntie van onze producten.

 • Welke Quooker producten dragen een label?

  De COMBI reservoirs zijn producten die naast kokend water ook warm water leveren. Ze  zijn aangesloten op de waterleiding en een warmtegenerator. Doordat de COMBI reservoirs aan deze eisen voldoen vallen ze in de categorie “boilers” en is het verplicht om ze te labelen.

  PRO-VAQ reservoirs leveren alleen kokend water. De EU heeft geen energielabel richtlijn opgesteld voor kokendwaterreservoirs en dus kunnen de PRO-VAQ reservoirs niet van een label worden voorzien.

 • Waarom dragen de Quooker COMBI en COMBI+ een A label?

  Het energielabel dat een apparaat draagt hangt af van de energie efficiëntie van dat product. Een elektrisch apparaat kan door het energieverlies bij de opwekkingen van energie in energiecentrales anno 2015 een maximale energie-efficiënte van 40% behalen. Het energieverlies (niet nuttig gebruik van de energie) dat een apparaat heeft, in het geval van Quooker het stand-by verbruik, reduceert die efficiëntie nog verder.

  Doordat een Quooker is voorzien van een hoog-vacuüm isolatiemantel is het energieverlies slechts 10 Watt. Hiermee komt de totale energie-efficiënte voor de Quooker reservoirs op 36% uit en dit resulteert in een A label voor de Quooker COMBI(+) reservoirs in de categorie XXS.

 • Waar kan ik de energielabels van Quooker downloaden of opvragen?
 • Wat houdt “categorie XXS” in?

  Deze categorie warmwatertoestellen is bedoeld voor kleinere waterverhitters met voorraadvat (boilers) voor in de keuken. Hoe groter de categorie, hoe hoger de efficiëntie moet zijn om hetzelfde label te dragen.

 • Hoeveel dB stoot een Quooker uit?

  Een Quooker klikt als hij aan- en uitslaat, verder is het apparaat geluidloos. Het verwarmingselement verhit het water tot 110°C en het reservoir slaat dit water op. De waterleidingdruk zorgt ervoor dat het water niet “borrelt” en daarom is het apparaat stil.

 • Wat is het energieverbruik per jaar van een Quooker COMBI(+)?

  Een Quooker COMBI(+) verbruikt 511kWh per jaar als er getapt wordt volgens het door de verordening voorgeschreven tappatroon.

 • Is er iets gewijzigd aan de Quooker COMBI reservoirs om het A-label te behalen?

  Bij Quooker staat duurzaamheid al vanaf het eerste productidee hoog op de eisenlijst. Onze reservoirs worden geproduceerd met een vacuümisolatie die ervoor zorgt dat er een minimaal energieverlies is. Dat was zo, is zo en zal zo blijven in de toekomst. Met de invoering van de labelkwalificering door de EU wordt nu bevestigd dat de Quooker boilers duurzaam zijn.